02155090617

چرخ خیاطی ۵۰۲ یاسمین چه تفاوتی با مدل ۳۹۲ یاسمین دارد؟

بعد از رضایت کاربران از چرخ خیاطی یاسمین ۳۹۲ ، کاچیران تولید مدل ۵۰۲ را با همین کیفیت آغاز کرد، اما برای به کارگیری تنوع چرخ خیاطی ۵۰۲ با رنگ آبی، تغییری در نمای مدل ۳۹۲ ایجاد کرد. ویژگی های یاسمین ۵۰۲ : بازوی آزاد: چرخ خیاطی ۵۰۲ یاسمین کاچیران دارای بدنه ی بازو آزاد است که با قرار […]