02155090617

علت رایج پاره شدن نخ چرخ خیاطی

استفاده از سوزن غیر استاندارد استفاده از سوزن غیر استاندارد می تواند باعث پاره شدن نخ چرخ خیاطی شود. یک سری از سوزن های غیر مرغوب و عموماً ارزان قیمت در کارخانه اشتباه تولید می شوند. دقت کنید که قسمت صافی سوزن باید پشت سوزن باشد و قسمت قاشقکی آن به سمت جلو باشد. در […]

چگونه سوزن خوب و مناسب برای چرخ خیاطی بخریم؟

0012

نحوه تشخیص سوزن سالم و باکیفیت برای چرخ خیاطی و دوخت – قبل از استفاده از سوزن بهتر است از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنیم. زیرا اگر سوزن ناسالم یا معیوب باشد یکی از مشکلات رایج این است که دوخت پرش دارد یا جا می اندازد.برای این موضوع می توان سوزن چرخ خیاطی را […]