02155090617

علت رایج پاره شدن نخ چرخ خیاطی

استفاده از سوزن غیر استاندارد استفاده از سوزن غیر استاندارد می تواند باعث پاره شدن نخ چرخ خیاطی شود. یک سری از سوزن های غیر مرغوب و عموماً ارزان قیمت در کارخانه اشتباه تولید می شوند. دقت کنید که قسمت صافی سوزن باید پشت سوزن باشد و قسمت قاشقکی آن به سمت جلو باشد. در […]